add_filter( 'wpseo_canonical', '__return_false' ); Thủ Thuật Plus - Trang 2 trên 1011 - ThủThuậtPlus.vn - Chuyên trang chia sẻ kinh nghiệm các thủ thuật nhanh trong lĩnh vực công nghệ